Lokalt bredband med valfrihet

Vi är ett kommunalt bolag vilket innebär att det är du och jag som får ta del av vinsterna. Stadsnätet är ett öppet nät och här råder fri konkurrens mellan leverantörerna, det ger dig bättre priser och kortare bindningstider.
transp
#inlineditbutton