Fastighetsägare/Flerbostadsfastighet

Hyresgästernas valfrihet

Bredbandsinvesteringen handlar inte bara om snabbare Internet och möjligheten att streama långfilmer. Det handlar om hyresgästens valfrihet. Du överlåter till hyresgästen att själv välja sina bredbandstjänster – lika självklart som att var och en väljer sin egen morgontidning.

Investera i framtidens teknik

Kapaciteten i Örebro och Kumlas Stadsnät gör det möjligt att skapa lösningar som är omöjliga över Internet idag.
Du investerar i en framtidssäker lösning med utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet och total valfrihet för både dig och dina hyresgäster.
Dessutom investerar du i en teknik som kommer att vara grunden för den framtida distributionen av data, radio/TV, musik och telefoni. Samt banar väg för alla idéer och lösningar inom intelligenta hem och fastighetsautomation.
fastighet
Sofia_Thorell
Försäljning Småfastighetsägare (2-10 lgh)
Sofia Thorell
Telefon: 019-673 22 67
Mail: sofia.thorell@stadsnat.se
#inlineditbutton