Grävning på egen tomt

Grävning på egen tomt görs från ”pinnen” som är satt på din tomtgräns (placeringen är inte fast utan du har möjlighet att flytta pinnen, dock måste den stå i anslutning till vår schakt) fram till din husfasad, gör håltagning i fasaden (ca 15mm) tänk på att hålet lutar från huset.
Materiel som du behöver tillhandahåller Stadsnät.
Slangen läggs i botten på din schakt, återfyll med ca 10 cm stenfri materiel, lägg markeringsbandet och återfyll upp till marknivå.
Stadsnäts tekniker kommer sedan att:
- blåsa i fiberkabeln
- montera anslutningslådan på fasaden (över håltagningen)
- dra in en fiberpatchkabel genom väggen och montera kundenheten.
På insidan skall du som fastighetsägare tillse att det finns en kabelkanal (eller liknande) fram till den plats där du önskar att placera kundenheten, max 5 m. Viktigt att det finns 220 V vid placeringen.
Har du frågor angående grävning på egen tomt är du alltid välkommen att kontakta ansvarig projektör för ditt område
#inlineditbutton