Sannahed
top_2
Kampanj pågår, anslut dig nu!

Nu har du chansen att ansluta din villa till ett snabbt, säkert fibernät fullt med valfrihet och tjänster. Det är det nya digitala samhällets infrastruktur.
gray Beställning 22 st 13%
gray Ansluten 38 st 22%
Möjliga anslutningar: 173 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
information2
INFORMATIONSMÖTE

Alla som bor inom kampanjområdet kommer att erbjudas en anslutning.
Kontaktpersoner för Sannahed
  • Försäljning Sofia Thorell
    Försäljning
    Sofia Thorell
    , 019-673 22 67