Mellringe Nord Väst
top_2
Kampanj pågår, anslut dig nu!

Du bor i ett av de kampanjområden vi prioriterat för utbyggnad av stadsnätet i Örebro och Kumla kommun. Snabbhetserbjudande Om du bestämmer dig snart och skickar in påskrivet avtal till oss får du ett extra bra pris. Om du kan göra en del av grävningen själv blir priset ännu lite lägre. OBS! Detta är en engångskostnad. Därefter betalar du endast för de tjänster du själv ...
gray Beställning 15 st 28%
gray Ansluten 14 st 26%
Möjliga anslutningar: 54 st
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
STATUS 2019-06-03

STATUS 2019-06-03: Vi har nu nått vårt mål för att påbörja processen att projektera och installera till alla som beställt en anslutning av oss. Alla som beställt på pappersavtal kommer att få ett påskrivet avtal tillbaka. Hemsidan kommer att ändras och det kommer att finnas möjlighet att även fortsättningsvis beställa till kampanjpris. Vi återkommer senare med mer exakt ins...
Kontaktpersoner för Mellringe Nord Väst
  • Säljare villafiber Lars Kihlberg
    Säljare villafiber
    Lars Kihlberg
    , 019-761 22 58