Mellringe Nord Väst
villa
Vi genomför nu en intresseinventering i ditt område.

Har du inte redan visat intresse för att ansluta dig så gör det nu.
gray Intresse 15 st 28%
gray Ansluten 14 st 26%
Möjliga anslutningar: 54 st
Minimikrav
Vi behöver 16 st intresseanmälningar för att gå vidare
15 av 16
fiber

Därför ska du ansluta dig

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.  
Nu pågår intresseanmälning från boenden.

Vi förlänger kampanjtiden till 31/3 2019
Kontaktpersoner för Mellringe Nord Väst
 • Säljare villafiber Lars Kihlberg
  Säljare villafiber
  Lars Kihlberg
  , 019-761 22 58
 • Lokal kontakt boende i området
  Ulf Granhallen
  , 070-654 03 20