Grävning på egen tomt

Har du frågor angående grävning på egen tomt är du alltid välkommen att kontakta ansvarig projektör för ditt område
Grävning på egen tomt görs från den plats där ni kommit överens med vår projektledare att ni skall gräva från, fram till din husfasad.
I de fall du väljer att gräva själv skall du även förlägga en slang med minst 30 mm diameter, med en slät insida.
Slangen läggs i botten på din schakt, återfyll med ca 10 cm stenfri materiel, lägg markeringsband ( om ni fått ett av vår projektledare ) och återfyll upp till marknivå.
Stadsnäts tekniker kommer sedan att:
- blåsa i fiberkabeln
- dra in en fiberpatchkabel genom väggen och montera kundenheten max 5 meter i i din fastighet. Vill du ha det längre in i villan skall du som fastighetsägare tillse att en kabelkanal (eller liknande) fram till den plats där du önskar att placera kundenheten finns.
Viktigt att det finns 220 V vid placeringen.
#inlineditbutton